Antes:
Después:

La nostra experiència com a família amb la Mònica ha estat molt enriquidora des de diferents punts de vista.

La Maria va començar la reeducació de l’escriptura als 9 anys degut a que tenia dificultats per escriure fluidament. Després d’un any de constància i treball la Maria escriu perfectament, amb fluïdesa i molta seguretat. Aquest repte li ha permès adquirir molta autoestima així com reforçar la importància de la constància en el treball per tal de poder avançar en els aprenentatges.